Monika Stankiewicz

Doświadczony Trener i Doradca Biznesu, Mentor oraz Akredytowany Coach ACC ICF.

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Współpracuje z organizacjami w zakresie tworzenia programów rozwojowych, prowadzi szkolenia oraz warsztaty.

Jest praktykiem wykorzystującym w swojej pracy metodologię Total Quality Management (TQM), z powodzeniem realizuje projekty ukierunkowane na wzrost efektywności funkcjonowania zespołów. Wspierała firmy z branży motoryzacyjnej i telekomunikacyjnej.

Pracuje zgodnie z zasadami filozofii Kaizen. Promuje metodologię ciągłego doskonalenia opartą o prostotę i funkcjonalność.


Warsztat: Jak żyć i kiedy żyć?

Czyli o tym, jak zachować work life balance.

Cel: poznanie narzędzi pozwalających zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.

Podczas warsztatu uzyskasz odpowiedzi na poniższe pytania:


1. Czy work-life balance to prawda czy mit?

2. Czy możliwa jest równowaga?

3. Jak zidentyfikować bariery w drodze do osiągnięcia równowagi?