Łukasz Kuźma

Trener Biznesu i Akredytowany Coach MCC ICF.

Partner Zarządzający w Szkole Coachów Meritum, gdzie prowadzi akredytowane szkolenia przygotowujące do międzynarodowej akredytacji.

Posiada 9-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej, gdzie przeprowadził ponad 8.000 godzin szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji przywódczych i coachingowych zgodnych ze standardami i Kodeksem Etycznym ICF.

Mentor dla osób przygotowujących się do uzyskania akredytacji coachingowej na każdym poziomie zaawansowania. Pracując w biznesie prowadzi szkolenia, sesje coachingu indywidualnego, zespołowego, grupowego oraz facylitacji.

Prowadził projekty dla takich firm, jak: Orange, Asseco, IKEA, Kingfisher Sourcing, PGNiG, BZWBK.


Warsztat: Razem czy jednak osobno?

Czyli o tym, jak przeprowadzić profesjonalną sesję coachingu zespołowego.

Cel: poznanie procesu grupowego oraz facylitacji w pracy z zespołem

Podczas warsztatu uzyskasz odpowiedzi na poniższe pytania:


1. Czym jest coaching zespołowy a czym facylitacja?

2. W jakich sytuacjach wykorzystywać coaching zespołowy a w jakich facylitację?

3. Jakie korzyści może przynieść organizacji wykorzystanie powyższych form wspierania grup i zespołów w organizacji

4. Jak zaplanować, wdrożyć i przeprowadzić procesy coachingu zespołowego i/lub czy facylitacji na poziomie organizacji?

5. Z jakich elementów składają się procesy coachingu zespołowego i facylitacji?

5. Jak za pomocą coachingu zespołowego i facylitacji wspierać pracowników w przechodzeniu przez zmianę?